วิธีการสมัครและเพิ่ม Google Search Console ใน PLUTUS CMS

วิธีการสมัครและเพิ่ม Google Analytics ใน PLUTUS CMS